ПРИКАЗКА ЗА МЪРТВАТА ЦАРКИНЯ

ПРИКАЗКА ЗА МЪРТВАТА ЦАРКИНЯ
от Николай Коляда

превод: Мария Стоянджикова

режисура: Ана Батева
музика: Стефан Здравески

участват:
РИМА – Камелия Хатиб
МАКСИМ – Владимир Солаков
ВИТАЛИЙ – Петър Петров-Перо
НИНА – Александра Димитрова

дизайн: Христо Христов
фотограф: Беатрис Бочева

Няколко думи за сюжета:

Главната героиня Рима работи и живее в изоставена ветеринарна клиника, където освен, че лекува, често се налага и да убива болни животни, понеже никой не иска да поеме подобна задача. В последствие Рима ще се влюби в Максим, който идва при нея заедно с Виталий с цел да намерят куче за вилата на Максим. Тях обаче повече ще ги интересува Нина, приятелка на Рима, която идва при нея от друг град…

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд \“КУЛТУРА\“, по програма Едногодишен грант 2021

Shopping Cart