ГЛЕДАЙТЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

КУЧЕНЦЕТО СЕ ЗАСМЯ
по Джон Фанти

моноспектакъл на СЕВАР ИВАНОВ
сценична версия и режисура: Ана Батева

27.02.2024
Национален Студентски Дом

ДОКАТО СМЪРТТА МЕ РАЗДЕЛИ
от Дъг Райт

моноспектакъл на ДИМИТЪР АНГЕЛОВ
режисура: Надя Панчева

27.02.2024
Сцена Дерида

Shopping Cart