Утерус

УТЕРУС

от Деян Дуковски

превод и режисура: Ана Батева

музика: Стефан Здравески

участват: Мартина Тодорова, Марин Джишев

дизайн: Христо Христов

фото: Беатрис Бочева

Всеки от нас е попадал на кръстопът в живота си чудейки се кой път да избере, защо и какъв е смисъла.. Бейб, от пиесата на Дуковски, е млада актриса изправена пред същия екзистенциален проблем . И в желанието да изиграе последното си представление, театъра и играта ще осмислят нейното съществуване. Влизайки от сцена в сцена, Бейб ще открие много неща за себе си и смело ще продължи напред. Представлението занимава с вечните въпроси за смисъла на съществуването и по ироничен начин представя борбата на едно младо момиче с паденията в живота.

  • В представлението е включен монолог от пиеса на Горан Стефановски
Shopping Cart