ЛИЦА МЕЖДУ ПАУЗИТЕ

„Между паузите е изложбена серия, която разкрива онази малка част от работния процес в независимия сектор, която съм снимала главно за себе си със средноформатната си филмова камера през последната една година. Проектът изследва появата на емоция, след затишието от паузите в различни етапи на репетициите.
Чрез повтаряемост на образите се проследява процесът на преминаване от едното в другото – от тишината към звука, към действието.
Сходството между бавния аналогов процес и този на репетициите преди първата среща на спектакъла със своята публика ме провокираха да опитам да съчетая двата процеса, заснемайки всичко на фотографски филм.
За себе си в този подход откривам повече синхроничност и интимност, а всяко от заснетите лица би могло да бъде началото на сюжет за отделен кратък разказ.“ – Беатрис Бочева

Изложбата е реализирана с финансовата подкрепа от Национален фонд „Култура“ по програма Едногодишен грант 2022

Shopping Cart